Het Schijven-Flentrop-orgel van de St-Petrus- en Pauluskerk

orgel Petrus- en Pauluskerk Oostende Peter Ledaine aan het orgel van de Petrus- en Pauluskerk te OostendeHet orgel van de St.-Petrus- en Pauluskerk in Oostende werd in 1907 gebouwd door de Brusselse firma Pierre Schijven & C°. Het instrument telde oorspronkelijk 40 sprekende registers, verdeeld over drie klavieren en pedaal en was weggedrukt in drie te krappe kasten tegen de wanden van het doksaal. Dit had voor de klankuitstraling en de technische aanleg negatieve gevolgen.

Na de Tweede Wereldoorlog was het instrument stilaan onbespeelbaar geworden. Dit leidde tot een grote revisie en transformatie in 1954 door de firma Loncke. Het orgel werd inwendig grotendeels gereorganiseerd, de oude mechaniek werd vervangen door een nieuwe elektrische tractuur en de dispositie werd in barokke zin omgebogen en tot 45 registers uitgebreid, in de hoop een meer polyvalent orgeltype te creëren.

Mede vanwege de geringe levensduur van de toegepaste constructies, geraakte het orgel opnieuw in verval. Nadat het rond 1990 zelfs volledig onbespeelbaar geworden was, maakte orgeldeskundige Koos van de Linde een ontwerp voor een nieuwe restauratie. De uitvoering van de werken werd in 1997 toevertrouwd aan de firma Flentrop Orgelbouw uit Zaandam (Nederland) die in dit soort restauraties een grote ervaring heeft.

Mede omdat ongeveer 70% van de pijpen nog redelijk bewaard was, werd voor het klinkende gedeelte voor een terugkeer naar de toestand van 1907 geopteerd, met enkele stijlgetrouwe toevoegingen. Het registeraantal bedraagt nu 43.

Omdat op technisch en architectonisch vlak heel weinig van de originele toestand overgebleven was, werd geopteerd voor een feitelijke nieuwbouw in de geest van de Franse Romantiek. Er werd met integratie van alle nog bruikbare originele delen een nieuw front ontworpen dat het roosvenster vrijlaat maar tegelijkertijd het binnenwerk van het orgel voldoende ruimte biedt voor een gezonde opbouw.

Van de oorspronkelijke mechaniek en speeltafel was bij de transformatie in 1954 niets overgelaten en de oude windladen bleken zwaar getransformeerd en van een minderwaardige kwaliteit. De tractuur is weer volledig mechanisch, met gebruik van een barkermachine. De nieuwe speeltafel is naar originele voorbeelden vervaardigd. De oude pijpen zijn zorgvuldig gerestaureerd, de nieuwe werden nauwkeurig naar Schijven-voorbeelden bijgemaakt.


Grand-Orgue (C - g''')
Bourdon 16', Montre 8', Flûte harmonique 8', Bourdon 8', Gambe 8', Prestant 4', Flûte à cheminée 4', Doublette 2', Fourniture 4-5r, Cornet 5r, Bombarde 16', Trompette 8', Clairon 4'

Positif expressif (C - g''')
Octave 8', Salicional 8', Flûte 8', Bourdon 8', Flûte harmonique 4', Nazard 2 2/3, Flageolet 2', Tierce 1 3/5, Trompette 8', Clarinette 8', Cor anglais 8'

Récit expressif (C - g''')
Bourdon 16', Flûte harmonique 8', Bourdon 8', Dolciana 8', Voix céleste 8', Flûte d'écho 4', Doublette 2', Fourniture 3r, Trompette 8', Basson-Hautbois 8', Voix humaine 8'

Pédalier (C - f')
Contrebasse 16', Sous-basse 16', Quinte 12', Octave basse 8', Violoncelle 8', Flûte 4', Bombarde 16', Trompette 8'

Accessoires et accouplements
g.o./ped., pos./ped., réc./ped., g.o./machine, pos./g.o., réc./g.o., réc./pos., réc./g.o.16', expr. pos., expr. réc., forte général, appel des jeux de combinaison au g.o., pos., réc., ped., tremblant pos., tremblant réc.

Stemming : gelijkzwevend, a'= 440 Hz.