De concertvereniging "Musica Orlandi vzw" organiseert in de Oostendse Sint-Petrus en Pauluskerk jaarlijks een tiental concerten. In het Concertenfestival nemen de uitvoering van de grote meesterwerken (Passies van J.S. Bach, Requiem van W.A. Mozart, Messiah van G.F. Händel en andere) een belangrijke plaats in.

Bij de orgelconcerten gaat speciale aandacht uit naar het Schyven-Flentrop van de Sint-Petrus- en Pauluskerk, een meesterwerk van de twintigste eeuwse orgelbouw en het Thomas-orgel, een schitterend instrument gebouwd in Silbermann-stijl. Daarnaast beschikt de Kapucijnenkerk op het Mijnplein over een prachtig koororgel, gebouwd door Stan Arnauts in een vroeg zeventiende eeuwse noordelijke stijl.

Het Orlandusensemble neemt in deze concertenreeks een prominente plaats in. Hun talrijke uitvoeringen van de schitterende hoogtepunten uit de rijke koormuziek worden steeds zeer positief onthaald.