Het Arnauts-orgel in de Kapucijnenkerk

Arnautsorgel Kapucijnenkerk Oostende

Het orgel werd in 2001-2002 gebouwd door Stan Arnauts uit Kersbeek-Miskom. Het orgel kan worden bestempeld als een vroeg-baroktype, dat teruggaat op de polyfone noordelijke barokorgels van de 17de eeuw. Het orgel werd op ambachtelijke wijze vervaardigd, uit materialen die in de 17de eeuw gebruikelijk waren. De dispositie en de opbouw van de orgelkast sluiten eveneens aan bij de 17de-eeuwse traditie. Het orgel is in de eerste plaats bedoeld om koor- en samenzang te begeleiden. Daarom is geopteerd voor pijpwerk met een hoog loodgehalte en vrij wijde pijpmensuren. Dit draagt bij tot de warme, zangerige klank van het instrument. Het orgel beschikt over één manuaal met zes registers en een aangehangen pedaal.

In april 2014 werd het orgel door Andriessen Orgelbouw uit Menen uitgebreid met een zelfstandig pedaal met 3 registers. Hiervoor werd in een nis achter het orgel een afzonderlijke kast gebouwd. Het pedaal beschikt over een eigen windvoorziening (ventilator en balg). Er werd een nieuw pedaalklavier gebouwd omwille van de toetstractuur, het oorspronkelijke pedaalklavier wordt bij het orgel bewaard. De registertrekkers zijn op de pedaalkast aangebracht. Hierdoor moest aan het oorspronkelijke orgel geen enkele wijziging aangebracht worden.

In september 2017 werd de intonatie van het orgel door de firma Flentrop uit Zaandam geoptimaliseerd.

Manuaal (C - d''')
Holpijp 8', Prestant 4', Roerfluit 4', Octaaf 2', Quint 1 1/3, Mixtuur.

Pedaal (C - d')
Aangehangen, Subbas 16', Gedekt 8', Basson 8'

Stemming : Young, a'= 440 Hz