De concertvereniging "Petrus- en Paulusconcerten" werd opgericht in 2001 met het doel de religieuze muziek in het algemeen en de orgelmuziek in het bijzonder te propageren.

Sedert 2001 wordt er in de Oostendse Sint-Petrus- en Pauluskerk jaarlijks een concertenreeks georganiseerd waarin benevens orgelconcerten in combinatie met zangers en of instrumenten, de uitvoering van de grote meesterwerken (Passies van J.S. Bach, Requiem van W.A. Mozart, Messiah van G.F. Händel en andere) een belangrijke plaats innemen.

Speciale aandacht gaat uit naar het romantische Schijven-Flentrop-orgel van de Sint-Petrus- en Pauluskerk, een meesterwerk van de twintigste eeuwse orgelbouw. Daarnaast beschikt de Kapucijnenkerk op het Mijnplein sedert 2002 over een prachtig koororgel, gebouwd door Stan Arnauts in een vroeg zeventiende eeuwse noordelijke stijl. In 2004 werd in de nieuwe kapel op de wijk Hazegras door de firma Thomas uit Francorchamps een schitterend orgel gebouwd in Silbermann-stijl. In mei 2010 werd dit instrument naar de Sint-Petrus en Pauluskerk overgebracht.

De concerten worden gegeven op de drie orgels. De barokorgels zijn een volwaardige aanvulling van het romantische Schijven-Flentrop-orgel. De rijke barokliteratuur van Bach, Buxtehude e.a., die op het romantische Schijven-Flentrop-orgel moeilijk tot klinken kan worden gebracht, is prachtig te realiseren op de twee barokorgels. Zo blijft het Schijven-Flentrop-orgel het geschikte instrument bij uitstek voor symfonische muziek gecomponeerd na 1840, zoals die van Franck, Widor, Vierne en andere.

Ook het Orlandusensemble neemt in deze concertenreeks een prominente plaats in. Hun talrijke uitvoeringen van de schitterende hoogtepunten uit de rijke koormuziek worden steeds zeer positief onthaald.